Meervoudige beperking

Kinderen/volwassenen met een meervoudige handicap hebben een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Mensen met een 'gewone' meervoudige beperking hebben een matige verstandelijke beperking in combinatie met een ernstige lichamelijke beperking. Mensen met een meervoudige complexe handicap hebben én een ernstige verstandelijke beperking én een ernstige lichamelijke beperking.