Over ons

Over Zorg4DeBilt


Zorg leveren we niet alleen

Vaak heeft u als inwoner met meerdere zorgverleners te maken. Afhankelijk van uw aandoening en/of levensfase komt u in contact met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts, maatschappelijk werk, sociaal- en jeugdteam, psycholoog, of wijkverpleging. In De Bilt werken zorgverleners, welzijn en gemeente samen om de zorg rondom inwoners nog beter op elkaar af te stemmen. Daarbij maken ze niet alleen afspraken over verwijzen, maar wordt er ook gekeken naar hoe de zorg voor u als patiënt goed kan worden ingericht. Daarbij is er aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen en/of achteruitgang.

Waarom Zorg4DeBilt.nl?

Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner van DeBilt weet waar u terecht kunt voor zorg en ondersteuning als u die nodig heeft. Deze informatie moet snel en gemakkelijk beschikbaar zijn voor iedereen. Met Zorg4DeBilt creëren we in de aankomende tijd daarom één digitaal platform waar u alles vindt rondom zorg en welzijn in DeBilt.

Inwoners en zorgverleners maken gebruik van hetzelfde platform. Hiermee stimuleren we verdere samenwerking tussen zorgverleners om nog betere zorg te kunnen bieden. We streven ernaar alle praktijken, zorginstanties, (maatschappelijke) organisaties en initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn samen te brengen op dit platform en deze informatie overzichtelijk aan te bieden. Voor inwoners én zorgverleners.

Gezondheid vanuit meerdere dimensies

Binnen Zorg4DeBilt.nl hebben we een bredere kijk op gezondheid. Gezond zijn gaat verder dan wel of niet ziek zijn en naar de huisarts moeten. We bekijken gezondheid vanuit meerdere dimensies, zoals lichamelijk en geestelijk, maar ook op sociaal gebied en in het dagelijks functioneren. Dit doen we door samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en te kiezen voor een gezamenlijk aanpak.  

Contact

Voor meer informatie over Zorg4DeBilt, (het aandragen van) projecten of vragen kunt u contact opnemen met:

Zorg4DeBilt