Psychiatrische problemen

Wanneer we spreken van psychiatrische problematiek, dan bedoelen we zaken die het dagelijkse leven van mensen verstoren en waarbij het nodig kan zijn om behandelingen te ondergaan, soms in combinatie met medicijnen. Denk hierbij aan stoornissen als persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en depressies. Deze stoornissen vallen onder de ‘psychiatrie’ en daarmee ook onder ‘psychisch ziek’ zijn en hebben vastgestelde criteria volgens de DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Kortom, er zijn zaken die een psychische oorzaak kunnen hebben, maar niet per definitie onder psychiatrische stoornissen vallen.