Veiligheid en handhaving

Veiligheid verwijst naar de mate waarin mensen, goederen en eigendommen beschermd zijn tegen schade, letsel, gevaar en criminaliteit. Het omvat zowel de preventie van risico's als de reactie op onveilige situaties.

Handhaving heeft betrekking op het handhaven van de wet en het waarborgen van de veiligheid en openbare orde. Het is de taak van de overheid en de rechtshandhavingsinstanties om ervoor te zorgen dat wetten en voorschriften worden nageleefd en dat criminele activiteiten worden bestraft.

Veiligheid en handhaving zijn nauw met elkaar verbonden. Handhaving is nodig om de veiligheid te handhaven en veiligheid is essentieel voor een effectieve handhaving.